Jakość życia (34)

21. grudnia warszawski ratusz zorganizował konferencję prasową, by poinformować o różnych działaniach podejmowanych przez władze miasta na rzecz poprawy jakości powietrza w Warszawie.

Około 535 mln dzieci na świecie, czyli niemal co czwarte dziecko, żyje w krajach ogarniętych konfliktami lub dotkniętych przez katastrofy naturalne – alarmuje UNICEF w przeddzień 70. rocznicy powstania.

Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań za 40 lat ryby mogą całkowicie zniknąć z mórz i oceanów. Decyzję na ten temat podejmuje każdy z nas – podczas codziennych zakupów spożywczych.

7 prostych zasad ekologicznego postępowania w każdym domu.

W europejskich miastach powstaje coraz więcej tzw. Stref Niskiej Emisji, czyli obszarów miasta, w którym można poruszać się jedynie pojazdami spełniającymi wymagane normy ekologiczne. Strefy te powstają dlatego, że coraz więcej miast w Europie walczy z zanieczyszczeniem powietrza i zjawiskiem niskiej emisji, które przyczynia się do powstawania smogu.

Sobota w kilku miastach Polski była dniem protestu przeciw podpisaniu umów o wolnym handlu między UE z Kanadą (CETA) oraz UE z USA (TTIP). Przeciwnicy obawiają się m.in. tego, że w konsekwencji ratyfikacji na europejski rynek trafi gorsza jakościowo żywność produkowana przez wielkie koncerny. W Warszawie manifestacja przeszła sprzed resortu rolnictwa pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Stron COP17, która miała miejsce w Johannesburgu, RPA. Było to największe tego typu spotkanie w historii. CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem) zaostrzyła przepisy, aby ratować najbardziej zagrożone gatunki. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 181 państw, rekordowa była również liczba pozycji do negocjacji.

System ochrony parków narodowych w Polsce jest rodem z XIX wieku. Nie są w nich na przykład stosowane rozwiązania dotyczące regulacji natężenia ruchu turystycznego - uważa biolog, prof. Zbigniew Witkowski.

Sytuacja na wsi poprawia się, zmniejsza się dystans rozwojowy dzielący wieś i miasto. Dzieje się to na skutek m.in. napływu do Polski unijnych funduszy.

Strona 1 z 4