Ekologia (14)

7 prostych zasad ekologicznego postępowania w każdym domu.

Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań za 40 lat ryby mogą całkowicie zniknąć z mórz i oceanów. Decyzję na ten temat podejmuje każdy z nas – podczas codziennych zakupów spożywczych.

Jeśli nie zmienimy naszych przyzwyczajeń w 2050 r. w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb – alarmuje Fundacja MARE. Z okazji w Światowego Dnia Oceanów zachęca też do działań na rzecz ograniczenia ilości odpadów trafiających do mórz i oceanów.

W Paryżu na 21 Konferencji państw stron Ramowej Konwencji Narodów zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, kraje zobowiązały się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Stron COP17, która miała miejsce w Johannesburgu, RPA. Było to największe tego typu spotkanie w historii. CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem) zaostrzyła przepisy, aby ratować najbardziej zagrożone gatunki. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 181 państw, rekordowa była również liczba pozycji do negocjacji.

System ochrony parków narodowych w Polsce jest rodem z XIX wieku. Nie są w nich na przykład stosowane rozwiązania dotyczące regulacji natężenia ruchu turystycznego - uważa biolog, prof. Zbigniew Witkowski.

W ciągu jednego roku 1 mkw. liści drzew może wyprodukować od 0,5 kg do około 1 kg czystego tlenu, a to oznacza, że już nawet niewielka roślina ma ogromne znaczenie dla środowiska. Drzewa oczyszczają także powietrze z gazów i pyłów, poprawiają jakość wód podziemnych i zwiększają bioróżnorodność.

Po dwóch tygodniach światowych negocjacji klimatycznych 196 państw (w tym Polska) przyjęło globalną umowę. Jest to pierwsze w historii porozumienie, zakładające działania dotyczące redukcji gazów cieplarnianych na tak wielką skalę.

Połowa Polaków ma w domu jakieś zwierzę. Najczęściej jest to pies (83%), rzadziej kot (44%), część osób opiekuje się ptakami lub gryzoniami (7%). Uważamy, że zajmowanie się zwierzętami jest dużą odpowiedzialnością (91%) i że dzieci powinny się wśród nich wychowywać (80%). Niestety, mimo deklarowanej sympatii do zwierząt nie zawsze szanujemy ich prawa.

Strona 1 z 2