Co czwarte dziecko na świecie żyje w krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi

Około 535 mln dzieci na świecie, czyli niemal co czwarte dziecko, żyje w krajach ogarniętych konfliktami lub dotkniętych przez katastrofy naturalne – alarmuje UNICEF w przeddzień 70. rocznicy powstania.

Najtrudniejsza sytuacja jest w krajach Afryki Subsaharyjskiej, gdzie mieszka 3 na 4 dzieci żyjących na obszarach dotkniętych kryzysami humanitarnymi (393 mln). Z kolei na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej mieszka 12% takich dzieci.

Najnowsze dane są publikowane w przeddzień obchodów 70. rocznicy powstania organizacji, która przypada 11 grudnia br. UNICEF, którego współzałożycielem był Polak – dr Ludwik Rajchman - od 70. lat wytrwale niesie pomoc ratując zdrowie i życie milionów dzieci w najodleglejszych zakątkach świata. UNICEF daje nadzieję najmłodszym, których przyszłość jest zagrożona przez konflikty zbrojne, katastrofy naturalne, ubóstwo, nierówność i dyskryminację.

UNICEF został powołany, aby nieść pomoc i nadzieję dzieciom, których życie i przyszłość są zagrożone przez kryzysy humanitarne. Pół miliarda dzieci potrzebuje naszej pomocy. Ta ogromna liczba przypomina, że każdego dnia nasza misja wymaga coraz pilniejszych działań – powiedział Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF.

Konflikty zbrojne, katastrofy naturalne i zmiany klimatyczne zmuszają dzieci do opuszczenia domów. Dzieci są narażone na choroby, przemoc i wykorzystanie.

  • Niemal 50 mln dzieci na świecie jest przesiedlonych – ponad połowa z nich opuściła swoje domy z powodu konfliktu.
  • W Syrii w ciągu ostatniego roku podwoiła się liczba dzieci żyjących na terenach oblężonych. Obecnie prawie 500 000 dzieci mieszka w 16 oblężonych miastach na terenie całego kraju. Są niemal całkowicie odcięte od pomocy humanitarnej.
  • W północno-wschodniej Nigerii około 1,8 mln ludzi musiało opuścić swoje domy. Wśród nich milion stanowią dzieci.
  • W Afganistanie niemal połowa dzieci w wieku szkolnym pozostaje poza systemem edukacji.
  • W Jemenie około 10 mln dzieci jest poszkodowanych na skutek konfliktu.
  • W Sudanie Południowym 59% dzieci w wieku szkolnym nie chodzi do szkoły, a co trzecia szkoła na terenach ogarniętych przez konflikt jest zamknięta.

Ponad 2 miesiące po tym, jak huragan Matthew uderzył w Haiti ponad 900 000 dzieci poniżej 5. roku życia wymaga pomocy humanitarnej.Od 1990 r. udało się wiele osiągnąć. Liczba dzieci umierających przed 5. urodzinami zmniejszyła się o połowę, a setki milionów dzieci przestały żyć w ubóstwie. Ponadto między rokiem 1990 a 2014 odsetek dzieci w wieku szkolnym, które pozostają poza systemem edukacji zmniejszył się o ponad 40%. Jednak kryzysy, które obecnie dotykają dzieci na świecie mogą podważyć ogromny postęp, jaki został dokonany w ostatnich dekadach. Zbyt wiele dzieci jest pozbawionych pomocy ze względu na płeć, kolor skóry, religię, niepełnosprawność, ubóstwo czy przynależność do grupy etnicznej. Najmłodsi są pozostawieni sami sobie również dlatego, że żyją na obszarach trudno dostępnych lub po prostu dlatego, że są dziećmi.

Niezależnie jednak czy dzieci żyją w kraju, w którym panuje wojna czy pokój, ich rozwój ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla ich przyszłości, ale również dla przyszłości społeczności, w których żyją – dodaje Anthony Lake.

 

Źródło: UNICEF Polska

Podziel się artykułem

Autor

Redakcja Eudaimon.pl

Teksty redakcyjne