Powietrze (11)

21. grudnia warszawski ratusz zorganizował konferencję prasową, by poinformować o różnych działaniach podejmowanych przez władze miasta na rzecz poprawy jakości powietrza w Warszawie.

W europejskich miastach powstaje coraz więcej tzw. Stref Niskiej Emisji, czyli obszarów miasta, w którym można poruszać się jedynie pojazdami spełniającymi wymagane normy ekologiczne. Strefy te powstają dlatego, że coraz więcej miast w Europie walczy z zanieczyszczeniem powietrza i zjawiskiem niskiej emisji, które przyczynia się do powstawania smogu.


Najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia jest dla Polski miażdżący. W zestawieniu miejscowości, w których prowadzone są pomiary jakości powietrza na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast aż 33 znajduje się w Polsce.

Czy mieszkańcy Polski są w stanie chronić się przed wpływem zanieczyszczenia powietrza na ich organizmy? Mogliby, gdyby byli dobrze poinformowani. Jaki jest więc nasz poziom wiedzy na ten temat?

Przedrukowujemy apel Polskiego Alarmu Smogowego w sprawie walki z zanieczyszczeniem powietrza i ochrony zdrowia Polaków. Polska jest krajem o największym zanieczyszczeniu powietrza w Europie, co stanowi wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. Władze wciąż nie traktują tego problemu poważnie.

Z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce umiera blisko 45 tys. osób rocznie. Pyły obecne w powietrzu są drugim po paleniu tytoniu czynnikiem, który powoduje występowanie chorób układu oddechowego. W Polsce na obturacyjne choroby płuc cierpi 6 mln osób. W części winę za to ponosi właśnie powietrze, którym oddychamy, bo aż sześć polskich miast znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Chorzy powinni jak najrzadziej przebywać w centrach miast i rzucić palenie.

Podczas gdy Polsce trwa ogłoszony przez Ministra Grabowskiego „rok powietrza”, przedstawiciele  Ministerstwa Środowiska na spotkaniu w Brukseli proponują najmniej ambitne rozwiązania walki z jego zanieczyszczeniami. Motywują to troską o bezpieczeństwo energetyczne oraz możliwe ewentualne zahamowanie wzrostu gospodarczego.

Masz stary piec, którym ogrzewasz dom? Być może podczas tegorocznej zimy nie będziesz go mógł używać. A to za sprawą ustawy antysmogowej, nad którą pracuje rząd. Ma ona ograniczyć stężenie niebezpiecznego dla zdrowia pyłu zawieszonego, który unosi się nad wieloma miastami.

7 kwietnia 2015 r. Polski Alarm Smogowy zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli z apelem o przeprowadzenie kontroli w Ministerstwie Gospodarki w związku z brakiem odpowiednich norm jakości węgla,  których wprowadzenie jest kluczowe dla ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju.

Strona 1 z 2