Miasta uczące się. Raport 2015

Na zlecenie Fundacji Schumana, ośrodek badawczy Polityka Insight przygotował ranking miast uczących się. Celem raportu jest pokazanie jak polskie miasta konkurują na krajowym rynku wiedzy. To pierwsza próba porównania zdolności miast do zdobywania i korzystania z wiedzy. Zwycięża Warszawa, niespodziewanie tuż za nią — Rzeszów. Poznań trzeci.

29 maja 2015 r. podczas Konferencji Europolis Polska Fundacja im. Roberta Schumana ogłosiła pierwszy w Polsce ranking miast uczących się, w którym sklasyfikowano 66 polskich miast na prawach powiatu. Miasta porównano za pomocą wskaźników pochodzących z GUS, ZUS, UKE, Ministerstw: Pracy, Finansów, Sprawiedliwości, Ośrodka Przetwarzania Informacji i Komendy Głównej Policji.

Oceniane miasta różnią się potencjałem gospodarczym, kulturowym, naukowym czy demograficznym, ale wielowymiarowe zbadanie potencjału miast daje podstawę do porównań. Na ostateczną liczbę punktów w rankingu składają się oceny cząstkowe przyznane w następujących kategoriach: infrastruktura produkcyjna, kapitał ludzki, infrastruktura podstawowa i informacyjna, współpraca, łatwość prowadzenia biznesu.

Twórcy raportu celowo unikają nadużywanego określenia "innowacyjne miasta" na rzecz miast uczących się. Autorem tego pojęcia jest urbanista Richard Florida, uważający że miasta funkcjonują jako magazyny nauki i pomysłów, zapewniając przyjazne środowisko i infrastrukturę ułatwiającą przepływ wiedzy, która jest motorem wzrostu gospodarczego.

Liderem rankingu jet Warszawa, która zdobyła 55 punktów na 100 możliwych. Wysoka pozycja stolicy – miasta z 1,7 mln. oficjalnie zarejestrowanych mieszkańców oraz z ok. 2,5 mln. osób, przebywających tu w ciągu dnia pracy, nie jest zaskoczeniem. Ze względu na pełnione funkcje stolicy i centrum finansowo-gospodarczego kraju ma ona mocną pozycję wyjściową. Jednakże także w Warszawie nie wszystko działa idealnie. Np. procesy sądowe trwają tu najdłużej w Polsce, a jakość obsługi w urzędach skarbowych czy ZUS jest niesatysfakcjonująca, w stosunku do liczby działających tu podmiotów gospodarczych.

Tuż za Warszawą niespodziewanie uplasował się Rzeszów. Rzeszów jest jednym z liderów zmian technologicznych nie tylko w Polsce, lecz także w Europie, ściągając relatywnie najwięcej informatyków na kontynencie. Poznań zajął miejsce trzecie, jako lider przyciągania biznesu. Warszawa, Rzeszów i Poznań dominują w rankingu. To w tych miastach powstają najnowocześniejsze firmy, uczą się i znajdują zatrudnienie najlepsze kadry w kraju.

Najwięcej firm w Polsce ma swoje siedziby w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Na czwartym miejscu znalazły się Gliwice (głównie przemysł samochodowy) a na piątym Sopot. W stolicy jest najwyższy wskaźnik nowoczesnych przedsiębiorstw w Polsce.

Najwyższą jakością kapitału ludzkiego (wiedzą zgromadzoną w głowach mieszkańców) mogą pochwalić się Rzeszów, Opole i Warszawa. Za podium jest Poznań i Kraków.

Najlepsza infrastruktura (jakość dróg, ilość laboratoriów badawczych, powszechność dostępu do internetu) jest w Warszawie, Zabrzu, Katowicach, Gliwicach i w Chełmie.

W Rzeszowie, Poznaniu i Krakowie przedsiębiorcy najchętniej wnioskują o unijne pieniądze na innowacje, ludzie najrzadziej popełniają przestępstwa gospodarcze, a obywatele najchętniej współpracują dla dobra wspólnego. W tym wymiarze Warszawa jest czwarta a na piątym miejscu sklasyfikowano Krosno.

Liderem łatwości prowadzenia biznesu okazał się Wałbrzych. W tym zestawieniu (poza Rzeszowem) w pierwszej dwudziestce nie ma żadnej polskiej metropolii. Duża konkurencja, wysokie bariery wejścia na rynek, wysokie wynagrodzenia i ciągnące się sprawy sadowe w sądach gospodarczych sprawiają, że w dużych miastach otworzyć i prowadzić firmę jest trudniej niż w mniejszych ośrodkach.

Rosnąca stolica nowych technologii
Warszawa jako miasto stołeczne i jedyna międzynarodowa metropolia w naturalny sposób staje się liderem procesu zdobywania i korzystania z wiedzy. Wydaje się jednak, że prawdziwym zwycięzcą tego rankingu jest Rzeszów, który nieoczekiwania uplasował się na drugim miejscu. Stolica Podkarpacia to jedyne miasto w Polsce, które związało przyszłość z technologiami i konsekwentnie realizuje tę strategię. Wynik 53,3 pkt. na 100 możliwych jest tylko nieznacznie gorszy od 54,9 pkt. stolicy. Za Rzeszowem uplasował się m.in. Poznań i Kraków.

FOT. oprac. Fundacja Schumana/ UM Rzeszów

 

Miasto jest europejskim centrum koncernu UTC, światowego potentata w przemyśle lotniczym i głównym ośrodkiem klastra lotniczego „Dolina Lotnicza” (to główny i najważniejszy ośrodek przemysłu lotniczego w Polsce). Siedzibę ma tu Zelmer, największy polski producent sprzętu AGD. Rzeszów jest też jedynym na świecie miejscem poza amerykańskim Middletown, w którym produkowane są silniki do samolotów F-16.

W mieście działają także producenci leków Sanofi-Aventis i Chema-Elektromet oraz żywności dla niemowląt i dzieci Alima Gerber. Rzeszów stał się ponadto centralą największej w kraju firmy IT Asseco Poland. Miasto oficjalnie liczy 185 tys. mieszkańców i ciągle się powiększa, a faktycznie mieszka w nim około 220 tys. osób.

Miasto może już niedługo wyprzedzić Warszawę — coraz więcej firm powstaje w preinkubatorze akademickim Politechniki Rzeszowskiej. Funkcjonują tam już zakłady MTU Aero Engines, Borg Warner, Ultratech (przemysł lotniczy). Politechnika Rzeszowska ma jedną z ciekawszych ofert edukacyjnych w kraju, w mieście jest też uniwersytet i jedna z największych szkół prywatnych w kraju — Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Pełny raport "Miasta uczące się" można pobrać ze strony Fundacji Schumana, klikając tutaj.

 

Ostatnio zmieniany 10/06/2015

Podziel się artykułem

Autor

Wiktor Gliński

Zawodowo zajmuję się turystyką - pracuję w biurze podróży. Interesuję się m.in. zdrowym i zrównoważonym stylem życia, filozofią slow life, rozwojem inteligentnych miast.