4/5 gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu

Systematycznie rośnie odsetek gospodarstw domowych, które mają dostęp do Internetu - podaje Główny Urząd Statystyczny. W 2016 roku dostęp do Internetu posiadało 80,4 proc. gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 4,6 pkt. proc. niż w roku poprzednim, a w stosunku do 2013 r. – o 8,5 pkt. proc. Ci, którzy nie mieli dostępu do Internetu, jako przyczynę wskazywali brak potrzeby korzystania z niego. Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności.
[Więcej: http://kurier.pap.pl/]

Podziel się artykułem